Право на отказ на потребителя и връщане на стоки

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или от датата на приемане на последната стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато последният е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно. 

Онлайн магазинът предоставя на потребителя стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 6 oт Закона за защита на потребителите. Този формуляр представлява приложение № 1 към настоящите Общи условия. 

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, който може да намери като приложение № 1 към настоящите Общи условия, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, като използва за целта посочените данни за контакт в сайта и посочи името си, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, и спази посочения по-горе срок. 

Ако потребител упражни правото си на отказ, онлайн магазинът ще възстанови на потребителя платената за поръчаните и върнати стоки цена, с изключение на допълнителни разходи за доставка, без неоправдано забавяне и в срок от 14 / четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителя информира онлайн магазина за решението си за отказ от договора. Онлайн магазинът ще използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако страните взаимно не се съгласят за друг начин. 

Онлайн магазинът не се задължава да възстанови разходите на потребителя за доставка и връщане. Потребителят трябва да поема преките разходи по връщане на стоките. 

В случай на отказ от договора потребителят се задължава да изпрати или да върне обратно стоките на посочения в данните за контакт на сайта адрес без неоправдано забавяне и в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване, като потребителят е информирал онлайн магазина за решението си за отказ от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

Онлайн магазинът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно, докато потребителят не не му представи доказателства, че е изпратил стоките обратно. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password